SD02 Umbilical Cord Clamp


คุณลักษณะทั่วไป

  1. ใช้สำหรับในการรัด/ตัด สายสะดือเด็ก
  2. ผลิตจากวัสดุ PP
  3. มีขนาดความยาวสุทธิ 6 เซนติเมตร ระยะฟันตัวล็อค มีความยาว 2.5 เซนติเมตร
  4. ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น/ซอง
  5. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas
  6. ผลิตภัณฑ์ระบุ LOT วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ ระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน
  7. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 5 ปี
  8. ผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO13485
  9. ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย