Code Description Pack Box Cnt
IV07 - 06 inch Extension Tube 06 inch
50
100
1,000
IV07 - 08 inch Extension Tube 08 inch
IV07 - 12 inch Extension Tube 12 inch
IV07 - 18 inch Extension Tube 18 inch
IV07 - 20 inch Extension Tube 20 inch
IV07 - 22 inch Extension Tube 22 inch
IV07 - 24 inch Extension Tube 24 inch
IV07 - 36 inch Extension Tube 36 inch
IV07 - 42 inch Extension Tube 42 inch
IV07 - 48 inch Extension Tube 48 inch

IV07 Extension Tube


คุณลักษณะเฉพาะ

 1. สายส่งผลิตจากวัสดุทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความยืดหยุ่น ไม่หัก พับ งอ มีความใส สามารถมองเห็นสารละลายได้อย่างชัดเจน
 2. หัวต่ออเนกประสงค์มีขนาดมาตรฐาน สามารถต่อเข้ากับข้อต่อทั่วไป และมีฝาปิด ป้องกันสิ่งปนเปื้อน
 3. ปลายด้านหนึ่ง ทำจาก PVC ชนิด Medical Grade เป็นข้อต่อมีขนาดและมุมลาดเอียงได้มาตรฐานสากล สามารถใช้ได้กับ IV CATHETER ทุกขนาดหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดอื่นได้ โดยที่สวมได้กระชับพอดี และมีฝาครอบ ป้องกันสิ่งปนเปื้อน 
 4. ขนาดความยาวของสายเอ็กเทนชั่นและปริมาตร ดังนี้
  6” approx. 0.75 ml. 12” approx. 1.00 ml.
  18” approx. 2.25 ml. 22” approx.. 2.75 ml.
  24” approx. 3.00 ml. 36” approx. 4.50 ml.
  42” approx. 5.25 ml. 48” approx. 6.00 ml.
 5. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterile) ด้วยเอทธิลีนออกไซด์แก๊ส
 6. บรรจุในซองพลาสติก 1 ชิ้น/1 ซอง ซึ่งมีความเหนียวและทนทานต่อการเจาะขาด เพื่อรักษาความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์
 7. บนผลิตภัณฑ์ระบุ LOT NO. วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ อย่างชัดเจน บนซองและกล่องบรรจุให้อย่างชัดเจน
 8. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 5 ปี
 9. ผลิตในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485