Code Description Pack Box Cnt
CT08 - FR06 - 41 Nelaton Tube CH/FR 06
50
100
1,200
CT08 - FR08 - 41 Nelaton Tube CH/FR 08
CT08 - FR10 - 41 Nelaton Tube CH/FR 10
CT08 - FR12 - 41 Nelaton Tube CH/FR 12
CT08 - FR14 - 41 Nelaton Tube CH/FR 14
CT08 - FR16 - 41 Nelaton Tube CH/FR 16
CT08 - FR18 - 41 Nelaton Tube CH/FR 18

CT08 Nelaton Tube


คุณลักษณะเฉพาะ

 1. ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก PVC Medical Grade มีความยาว 41 ซม.
 2. ปลายสายเป็นรูปิดโค้งมน ด้านข้างเจาะรู 2 รู เยื้องกัน
 3. ตัวสายมีความหนาพอดีไม่ทำให้เกิดการพับ หักงอง่าย และผิวด้านนอกเรียบลื่น
 4. หัวต่อมีสีมาตรฐานซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของ Tube ดังนี้
  Fr. 8 สีฟ้า
  Fr. 10 สีดำ
  Fr. 12 สีขาว
  Fr. 14 สีเขียว
  Fr. 16 สีส้มFr. 18 สีแดง
 1. บรรจุในซองพลาสติก 1 ชิ้น/1 ซอง (50 ชิ้น/แพ็ค) สะดวกในการเปิดใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 2. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดย Ethylene Oxide Gas
 3. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 5 ปี
 4. ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน
 5. ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485