ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

  • พนักงานฝ่ายผลิต
  • หัวหน้าฝ่ายผลิต
  • ช่างซ่อมบำรุง
  • หัวหน้าคลังสินค้า
  • พนักงานคลังสินค้า

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยผลักดันให้บริษัท
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา