ซ้อมดับเพลิง

กิจกรรมซ้อมดับเพลิง

พลาสติกกับอาหาร ปลอดภัยแค่ไหน และไว้ใจได้จริงหรือไม่

#พลาสติก ได้รับความนิยมในการนำมาผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากมาย รวมถึงภายชนะบรรจุอาหารด้วย ซึ่งการเลือกใช้พลาสติกในการบรรจุอาหารหรือสัมผัสกับอาหารนั้นจะต้องใช้พลาสติกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือที่เราคุ้นหูกันว่า พลาสติก Food Grade……

Medical Grade Plastic คืออะไร ?

Medical Grade Plastic คือพลาสติกที่ใช้สำหรับผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยที่พลาสติกชนิดนี้ถูกออกแบบให้ทนทานเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ที่อาจเกิดจากการทำปฏิกิริยาใด ๆ……