บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด

BeverMedicalIndustry

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทกิจการบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2523 ภายใต้ชื่อ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรก 12 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้แล้วทิ้ง โดยมีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 470 หมู่ 4 ซอยชื่นสินธุ์ ถนนพหลโยธิน62 ตำบลคูคต อำเภอลําลูกกํา จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 2,400 ตารางเมตร

Your advantage,why choose us?

Quality Control

ปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO13485 เพื่อทําการควบคุมคุณภาพและจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

Reliable

การรับรองมาตรฐาน ISO1345 เป็นระบบมาตรฐาน ด้านคุณภาพของการจัดการระบบต่อประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความพึงพอใจ

Award Winning

Fast Shipping

เราดําเนินกิจการมายาวนาน มีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ เราจึงให้ความสําคัญกับการจัดส่งที่ต้องรวดเร็ว สินค้าถึงปลายทางโดยไม่เสียหาย รวมทั้งมีการตรวจสอบการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน ก่อนนําสินค้าขึ้นรถจัดส่งให้
ลูกค้า

Expertise

เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ B.M.I.ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี และยังรับจ้างผลิตสินค้าOEMภายภายใต้แบรนด์ของลูกค้าและตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

Worldwide

เรามีฐานลูกค้าและจัดจําหน่ายทั่วโลก

Service


บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ BMI และรับจ้างผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (OEM) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง โดยมีรายการสินค้าดังนี้

1. Injection molding parts supply
2. Tubes extrusion parts supply
3. Product OEM
4. Sets packing
5. ETO Sterile
6. Product Research and development (R&D)
7. QC Lab

Contact


บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณวันวิสา มาตรเลิง (คุณบี)
02-5310068 ต่อ 200

marketing@bevermedical.co.th

คุณพรพิมล พวงมาลัย (คุณต๊ะ)
02-5310068 ต่อ 201

domestic@bevermedical.co.th

วิชญาพร ท้าวแก้ (มีนา)
02-1021874

overseas@bevermedical.co.th