พลาสติกกับอาหาร ปลอดภัยแค่ไหน และไว้ใจได้จริงหรือไม่

#พลาสติก ได้รับความนิยมในการนำมาผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากมาย…


Medical Grade Plastic คืออะไร ?

Medical Grade Plastic คือพลาสติกที่ใช้สำหรับผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์…