Code Description Pack Box Cnt
NT03 - FR10 - 125 Stomach Tube 125 cm. CH/FR 10
25
50
500
NT03 - FR12 - 125 Stomach Tube 125 cm. CH/FR 12
NT03 - FR14 - 125 Stomach Tube 125 cm. CH/FR 14
NT03 - FR16 - 125 Stomach Tube 125 cm. CH/FR 16
NT03 - FR18 - 125 Stomach Tube 125 cm. CH/FR 18
NT03 - FR20 - 125 Stomach Tube 125 cm. CH/FR 20

NT03 Stomach Tube Length 125 cm.


คุณลักษณะทั่วไป

 1. เป็นสายสำหรับให้อาหาร ผลิตด้วย PVC ชนิด Medical Grade มีความยาวสาย  125 ซม. ชนิดใส มีความยืดหยุ่น ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
 2. สายมีลักษณะใส เพื่อสังเกตุสีหรือลักษณะของอาหารได้ชัดเจน
 3. ปลายสายเป็นรูเปิด มีลักษณะโค้งมน เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ
 4. ด้านข้างของปลายสายมีรูจำนวน 4 รูอยู่ตรงข้ามกัน แต่อยู่คนละระดับ
 5. สีบริเวณข้อต่อ (Connector) แบ่งตามขนาดของเบอร์ ตั้งแต่เบอร์ 10, 12, 14, 16 และ 18 พร้อมมีฝาปิด สะดวกต่อการใช้งาน
 6. มีขีดบอกตำแหน่งความลึกของสาย โดยเริ่มจากปลายสายตั้งแต่ 45, 55, 65 และ 75 ซม.
 7. ผลิตภัณฑ์บรรจุซองพลาสติก ซองละ 1 เส้น ซึ่งมีความเหนียวและทนทานต่อการเจาะขาด เพื่อรักษาความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์
 8. บนซองบรรจุภัณฑ์ ระบุ LOT No. วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน
 9. ผ่านกรรมวิธีการปราศจากเชื้อโดยใช้เอทธิลีนออกไซด์ (ETO)
 10. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 5 ปี
 11. ผลิตในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485