Code Description Pack Box Cnt
IV13-2 3 Ways Stopcock Luler Lock with Click Lock - 50 1,000

IV13-2 3-Way Stopclock Click Lock


คุณลักษณะทั่วไป

 1. เป็นท่อสำหรับเชื่อมต่อกับ IV Catheter หรือ Extension Tube กับสายน้ำเกลือ เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของสารน้ำ
 2. ตัวท่อผลิตด้วยพลาสติกใสทำจาก PVC Medical Grade
 3. มีแกนสำหรับหมุน เปิด-ปิด ได้ 3 ทาง สามารถหมุนได้ 360 องศา โดยมีลูกศรแสดงตำแหน่งชัดเจน
 4. มีจังหวะคลิก (Click Lock) เมื่อหมุนแกนหมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อแสดงว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแน่นอน ป้องกันรั่วซึมของสารน้ำ
 5. มีฝาปิด 1 ช่องสามารถใช้ได้กับ IV Catheter ได้ทุกยี่ห้อ ระหว่างใช้งานไม่เลื่อนหลุดง่าย ไม่รั่วซึม
 6. ฝาจุกปิดปลายท่อทุกด้าน ลักษณะเป็น close system ป้องกันการปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี
 7. ผลิตภัณฑ์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas
 8. แต่ละชิ้นบรรจุในซองเดี่ยว 1 ชิ้น/ซอง ซึ่งมีความแข็งแรง และทนทานต่อการเจาะขาด เพื่อรักษาความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์
 9. ระบุ LOT NO. วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์ และกล่องอย่างชัดเจน
 10. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 5 ปี
 11. ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 12. ผลิตในโรงงานมาตรฐาน ISO13485