Code Description Pack Box Cnt
UB01-1 - TV - 120 Urine Bag 2,000 ml. with 120 cm. Tube (T-Valve, รุ่นเทล่าง/ผ้าใส) 10 - 200

UB01-1 – TV – 120 Urine Bag 2,000 ml.


คุณลักษณะทั่วไป

 1. ถุงปัสสาวะ ขนาดบรรจุ  2,000 ml. ทำจากพลาสติก PVC ชนิด Medical Grade ชนิดปราศจาก Di-(b-Ethythexyt) Phthatate (DEHP) สีใสทั้ง 2 ด้าน มีความหนา 0.1 มม.
 2. ตัวถุงมีขีดบอกปริมาตรของถุง 25-2,000 มล. และด้านหน้าของถุงมีช่องสำหรับเขียนชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วย และสามารถตรวจวัดปริมาณของปัสสาวะที่น้อยกว่า 100 มล. โดยเอียงถุง ซึ่งด้านข้างถุงจะมีขีดบอกปริมาณ
 3. ผิวด้านในของถุง เป็นลักษณะเหมือนเม็ดทราย ทั้ง 2 ด้าน ป้องกันการดูดติดของผนังถุง
 4. สายปัสสาวะมีความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.
 5. มีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับของปัสสาวะ (NRV) Non Return Valve
 6. มีข้อต่อชนิดเดือย (Step Connector) พร้อมฝาครอบ สามารถต่อเข้ากับสายสวนปัสสาวะได้กระชับพอดี เมื่อปัสสาวะไหลลงถุงจะไม่รั่วซึม
 7. สายแขวนเป็นแบบเข็มขัด มีหูแขวนข้างเตียง 1 หู และมีเม็ดกระดุมสำหรับเลื่อนปรับความยาวติดกับหูแขวนไม่หลุดง่ายขณะใช้งาน
 8. มีวาล์วเปิด-ปิด ลักษณะตัว T แบบเลื่อนซ้าย-ขวา (T-Valve) สำหรับเทปัสสาวะทิ้งด้านล่าง ส่วนฝาข้อต่อของสายปัสสาวะ สามารถนำมาใช้เป็นฝาปิดท่อเทปัสสาวะทิ้งได้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี
 9. บรรจุในซองพลาสติก 1 ชิ้น/ 1 ซอง ซึ่งมีความเหนียวและทนทานต่อการเจาะขาด เพื่อรักษาความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์
 10. ผ่านกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อโดย  Ethylene Oxide Gas
 11. ระบุ LOT วัน เดือน ปีที่ผลิต และหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน
 12. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน 5 ปี
 13. ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485