1980

 • บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งโดย คุณเอกชัย ประกิตสุวรรณ
  ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้วยทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท
 • บริษัทก่อตั้งที่ 470 หมู่ 4 ซอยชื่นสินธุ์ ถนนหลโยธิน 62
  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1981

 • ได้รับการส่งเสริมประเภท 5.5 การผลิตเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ จาก BOI No.1019/สอ./2524
 • ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพพทย์เพื่อส่งออกไปในต่างประเทศ 99%

2000

 • เข้าร่วมและเป็นสมาชิกกับกรมส่งเสริมการส่งออก

2001

 • เริ่มขยายตลาดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศมากขึ้น

2002

 • ISO 9001 ได้รับรองจาก MOODY INTERNATIONAL (THAILAND) LTD.

2007

 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานเครื่องหมายอุตสาหกรรม สินค้ารายการ สายดูดเสมหะ

2008

 • รับรองคุณภาพสินค้าที่ประเทศไทยเชื่อถือได้ โดย Thailand Brand

2013

 • ISO 13485 ได้รับรองจาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.

2019

 • ได้รับการส่งเสริมประเภท 3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ
  (ยกเว้นผลิตเครื่องมือแพทย์จาก ผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ) จาก BOI No.62-0336-1-001-0
 • เพิ่มทุนจุดทะเบียน 30.5 ล้าน